Styret i FK Ørn Horten har i 2019 bestått av styremedlemmene Marius Bjerkeskaug, Ida Bjerkeskaug, Hege Rossly Jonas, Truls August Råen, Thomas Knutsson Bruun, Børt Erik Fuglem, nestleder Geir Lothe og styreleder Øyvind Alnæs. FK Ørn Horten har i tillegg til trenere og enkeltspillere hatt følgende ansatte daglig leder Ørjan Dimmestøl, utviklingssjef Kjetil Ramberg, sportsjef Andre Syrrist og jentekoordinator Kjell Hansen.

Styret har avholdt 28 styremøter i tillegg til diskusjoner og saksbehandling per epost. Styremedlemmer har deltatt på Forbundstinget og Vestfold fotballkonferanse og representert klubben i ulike møter.

Det har vært et begivenhetsrikt år med både positive resultater, mye aktivitet og arbeid og noen større utfordringer.  Dette vil utdypes under de ulike punktene. Beretningen vil i det følgende ta for seg:

 

 • Barne og ungdomsavdelingen
 • Senioravdelingen
 • Anleggsutvikling
 • Arrangement og cuper
 • Administrasjonen
 • Økonomi1.Beretning fra barn - og ungdomsavdelingen 

Det har i 2019 vært stor aktivitet i barne- og ungdomsavdelingen som har gutter og jenter i alderen 5-16 år. Det er styrets vurdering at klubbens målsetting om å tilrettelegge for fotballaktivitet uansett alder, kjønn og ambisjonsnivå er innfridd.

 

I den eldste gutteklassen, spillere født 2003 og 2004 har det vært satt ny klubb-rekord i antall spillere. Det har vært tre lag og i tillegg et såkalt Halfstars-lag. Dette er et fleksibelt og langt på vei spillerstyrt tilbud med mindre aktivitet, men like mye moro. Også i jenteklassene, født 2004-2006 er det nå en robust gruppe. Tar en med 2007 - som det yngste ungdomslaget - er det nesten 50 jentespillere. Det ble i høst arrangert en vellykket jentefestival med 60 deltakere. Det er også gledelig at klubben igjen har vekst i de yngre årsklassene med nye lag for spillere født i 2014 og 2015.

 

Mange robuste lagsmiljøer blir supplert med tiltak for individuell spillerutvikling. Dette gjelder det åpne tilbudet Sammen for Horten, Fotball Xtra og Ørn Elite. Det har vært en egen keepertreningsgruppe. Klubben er stor leverandør av spillere til bylag og kretslag og landslagsskolen. Kamba Tumba og Alina Gashi, begge født i 2005, har deltatt på NFFs talentleir og klubben ønsker de begge lykke til på veien videre mot mulig landslagsuttak i 2020. Dennis Gjengaar har også deltatt på NFFs talentleire og fikk i vår landslagsdebut på U15-landslaget. FK Ørn Horten gratulerer Dennis Gjengaar. 

 

Mange lag har deltatt på cuper og turneringer gjennom sesongen. Sosialt fellesskap, miljø og glede står i fokus. Samtidig er det gledelig at klubbens lag hevder seg godt. Dette ble toppet med Gutter 2004-lagets gull i Dana Cup. I fjor hadde klubben to lag i finalen i Dana cup, og 2004 vant også da gull. Jentelagene leverte beste Dana Cup-innsats noensinne.

Klubben har i år fått ny sportsplan for barne-og ungdomsavdelingen. Det har vært gjennomført trenerveiledning, trenerforum og en meget vellykket studietur til Gøteborg. Laglederne har vært fulgt opp av daglig leder.

På NFF Vestfold' s fotballkonferanse i november ble klubben tildelt prisen som beste klubb innen spillerutvikling. Klubben tar det som et tegn på anerkjennelse for den jobb som blir gjort og lar prisen være en inspirasjon til å forbedre tilbudet ytterligere.

 

 1. Beretning fra senioravdelingen

 

Senior Kvinner  

Som kjent har senior kvinner for andre året samarbeidet med Eik Tønsberg.  Klubbene har stilt et lag i 2. divisjon som Eik har hatt administrativt ansvar for og ett i 3. divisjon som Ørn har hatt administrativt ansvar for.  Lagene har trent både på Eik-banen og i Lystlunden av trenerne Kim Thomassen og Malin Nylén fra Eik samt Selim Jafshen, Danielle Ceron Almeida, Børt Rakfjord og Øyvind Alnæs fra Ørn. Det var tidlig i 2019 en utfordring å skaffe trenere til 3. divisjonslaget. Treningshverdagen har likevel vært god og samarbeidet med Eik har fungert bra. Det har imidlertid vært noe avskalling av spillere i løpet av året. Lagene hadde en bra sesong – det vil si på det jevne resultatmessig. 2. divisjonslaget ble til slutt nr. 7 i serien og 3. divisjonslaget ble tilslutt nr. 6.  FK Ørn Hortens evaluering av samarbeidet konkluderte at klubben ville avslutte samarbeidet. Dette var blant annet begrunnet i at spillere fra Ørn hadde et sterkt ønske om å holde til i Horten, og fordi klubben har et ansvar for å skape et godt seniortilbud for de kommende årsklassene i klubben. 

Ørn jobber nå med å etablere en damestall og har tilsatt Benedikte Skogsholm som hovedtrener for damelaget. Hun vil få med seg en hjelpetrener og enJ16 trener i et trenerteam.Senior Menn  

2019 sesongen har vært en litt blandet sesong resultatmessig for A laget. 

Ørn havnet i en tøff 3. divisjonspulje, men mente at mulighetene lå til rette for en god sesong. Laget fikk en skuffende start på sesongen med tap mot blant annet Frigg og Vålerenga 2, og ble også slått ut i 1.runde i NM av Pors på hjemmebane. Det ble tatt grep og etter et feilskjær mot Halsen hjemme, gikk A-lag herrer ubeseiret i 17 seriekamper på rad. 

 

Ørn Horten lå på 2. plass hele høstsesongen, men tapte 2-1 mot FK Tønsberg i siste serierunde og havnet på en meget skuffende 5.plass. Uavgjort mot Tønsberg hadde ville gitt 2. plass. 

A-stallen i Ørn Horten kan én være stolt av. Det er en herlig gjeng som både er positive og seriøse. 

Det er svært mange lokale spillere og miljøet i troppen er meget bra. 

Det gode miljøet kan klubben blant annet takke fantastiske Roar Malmquist, og Per Skaue og Roy Terje Berner for. De stiller opp hver trening med mat og kaffe til gutta, og de tre gjør en super jobb rundt laget. Roar Malmquist innsats er helt unik.

 

Spillerne og trener Kjell André Thu har jobbet frem en bra treningskultur, og fremmøte på trening er høyt.  Klubben ønsker å rette en stor takk til trenere Kjell André Thu og Joakim Karlsen for enormt mange timer de har lagt ned for klubben. 

 

Lokale Dennis Gjengaar på 15 år ble tidenes yngste A-lagspiller da han debuterte i 2019. 

Sportssjef André Syrrist ønsker å rette skryt til klubben som også med han har produsert frem nok en landslagsspiller. 

Sportssjefen synes også det er gøy å se at det gode arbeidet til Kjetil Ramberg og de mange trenerne i barne- og ungdomsavdelingen gjør at rekrutteringen av lokale spillere er god. 

Foruten å spille fotball har klubbens A-spillere i snitt stilt opp på 4-6 dugnader og bidratt godt til klubbens noe anstrengte økonomi. 

 

Veien videre

2019 har vært et krevende år økonomisk. 

Team senior herrer og støttepersoner rundt laget har jobbet hardt for å prøve å finne løsninger og samtidig prøvd å skjerme laget for diverse utfordringer. 

Det mener utvalget at er godt gjennomført og stallen har jobbet hardt og seriøst med det som gjelder for dem - nemlig sport. 

 

A-lagets grunnspill holder et høyt nivå. Generelt i pasning-mottak presteres det bra. 

I 2020 er målet å bli enda bedre. Bli litt mer kyniske, mer direkte, bedre i begge bokser, løpe litt mer og takle litt hardere. Laget skal utvikle seg og jobbe hardt for å makse muligheten for et opprykk i 2020. 

 

 1. Beretning om anleggsutvikling 

Anleggsutvalget har gjennomført fire møter i komiteen og medlemmene har i tillegg hver for seg jobbet aktivt og målrettet mot å sikre et politisk flertall, støtte i opinionen og i Idrettsrådet for et Idrettens Hus med nytt stadionanlegg i Lystlunden. Kommunen har nå bevilget nok penger til at et slikt forprosjekt blir gjennomført. 

Et slikt anlegg vil være avgjørende for Ørn som klubb i tiden fremover og utvalget ser positivt på mulighetene for at dette prosjektet skal kunne gjennomføres, nå som det blir et kvalitetssikret forprosjekt.

 

De sportslige forholdene i Lystlunden har i lengre tid ikke holdt den standarden som Ørn ønsker og trenger for å tilby et tilstrekkelig breddetilbud til alle som ønsker å spille fotball, og ikke minst i forhold til de sportslige ambisjonene Ørn har på dame- og herresiden.

 

Det har vært jobbet godt sammen med kommunen ved administrasjonen og politisk de siste årene og i 2019 lyktes en med å få til en betraktelig bedring av forholdene i Lystlunden:

 

 • Undervarme - Det er vedtatt undervarme på hovedbanen.
 • Lys - Det har kommet nytt lys på både hovedbanen og kunstgressbanen.
 • Nytt dekke - Det har blitt lagt et nytt kunstgressdekke på hovedbanen.
 • Idrettsrådets prioriteringsliste
 • En ny 9er kunstgressbane er nummer to på listen over prioriterte tiltak i den kommende perioden fra Idrettsrådet.

 

Med disse utbedringene, har man fått helt annerledes rammevilkår og det ligger bedre til rette for en god sportslig satsing. 1. Beretning om arrangement

Cuputvalget 2019 har i hovedsak bestått av ni medlemmer som legger inn alt imellom 50 og 1000 dugnadstimer til cup i året. 

Sammen med daglig leder er det cuputvalget som planlegger, gjennomfører og evaluerer cupene fra år til år. I disse tre stadiene inngår markedsføring av cupen ut mot klubber på Østlandet, booking haller, melde inn og kommunisere med lag, skaffe dommere, kjøpe inn mat og drikke, organisere hundrevis av dugnadsvakter og lage kampoppsett. I tillegg har utvalget overordnet ansvar for gjennomføring av cupen.

 

Cupene har - til tross for iherdig arbeid – gitt en lavere inntekt enn forventet. I evalueringen for 2019 er en intern faktor at planleggingen og tilhørende invitasjoner for Døgncupen kom for sent i gang. Ellers er det mange ytre faktorer som forklarer inntektssvikten.

Per Bredesen cup har vedvarende svikt, med sterk konkurranse fra andre cuper i fylket i samme helg. 

Kanalcup ble arrangert i Kristi Himmelfart-helga, dette ga et fall på over 50 betalende lag.

En av grunnene til at klubben lanserte Døgncupen, var at en fra 2019 så for seg å legge hallen til nye Horten videregående skole. og den nye Hortenshallen. Sistnevnte ble ikke ferdig i tide, førstnevnte har ikke ordnet overnattingstillatelse. Dette håper FK Ørn Horten at fylkeskommunen vil arbeide for i fremtiden. Som et resultat av nevnte faktorer ble interessen svakere og kapasiteten tre ganger mindre under årets Døgncup 

Cuputvalget ser i disse dager på en mulig omstrukturering av cupene for å øke inntektene, redusere arbeids- og dugnadsmengden og ikke minst gjøre cuptilbudet enda bedre enn det er i dag. En omstrukturering vil tidligst tre i kraft i 2021. Cuputvalget ønsker å rette fokus mot den store dugnadsmengden gitt til en liten gruppe mennesker. Cupene hadde aldri vært mulig å gjennomføre uten dugnadsbidrag fra hjelpsomme foreldre og støttepersoner, men i snitt bruker hvert utvalgsmedlem 266 timer på cup i året. Desto flere som bidrar i utvalget, desto lavere blir dugnadsmengden per medlem.

 

Medieutvalget

Klubben mener at utvalget har prestert veldig bra i 2019.  Utvalget mener selv at det skulle vært levert mer fra barne og ungdomsavdelingen, men utvalget har totalt jobbet over 670 timer dugnad, streamet A-herrer sine kamper, hatt forhånds- og kampreferat fra alle herrekamper, presentasjon av sponsorer, trenerteam, spillere og ulike lag. Det er tatt bilder på over 40 kamper, over 60 videoinnslag og 34 kampsammendrag, i tillegg kommer en rekke andre oppdrag som medieutvalget har arbeidet med.

 

 1. Beretning fra administrasjonen

FK Ørn Horten har for første gang fullført et regnskapsår med to årsverk i administrasjonen, fordelt på tre personer. Ørjan Dimmestøl som daglig leder i 100 prosent stilling, Kjetil Ramberg som utviklingssjef i 75 prosent stilling og André Syrrist som sportssjef i 25 prosent stilling. Som klubb er det en ambisjon om å opprettholde to årsverk i administrasjonen da en ser viktigheten av det i en så stor klubb som Ørn. Selv om Ørjan Dimmestøl nå søker nye utfordringer, vil klubben ansette en ny daglig leder i 2020. Beretning om marked

Klubben har i 2019 fått inn noen nye samarbeidspartnere som en er svært takknemlig for. CM-gruppen er hovedsponsor for BU og løftet kvaliteten på utstyrstilbudet for barn og ungdom i Ørn. Sport1 Revetal/Ditt Klubbhus er Ørns nye utstyrsleverandør og gir gode tilbud til klubben medlemmer. Meny Borreveien er ny dagligvare-samarbeidspartner, som yter strålende service og samarbeid, og etter et godt første år går de opp ytterligere 25% i sin avtale. 

 

Markedsarbeid for 2020 er godt i gang. For neste år er det allerede landet en ny sponsor i Vestfold Taxi Horten som vil bidra med premier til tilskuere på A-herrers kamper. Dette håpes å bringe ytterligere engasjement for publikum. 

 

I 2019 introduserte klubben et nytt konsept kalt Hortenskampen. Tilskuere fra hele byen kom gratis inn, og private og næringslivet forpliktet seg før kampen med et valgfritt kronebeløp per tilskuer på kampen. Kampen hadde 622 tilskuere, og totalt fikk arrangementet en omsetning på ca. 75.000kr inkludert loddsalg og kiosk. Dette er et prosjekt klubben ønsker å videreføre i 2020 og ansees som en stor potensiell inntektskilde for klubben.  

 

 1. Beretning om økonomi

2019 har vært et tøft år økonomisk for klubben. Det er ikke lyktes med å nå målsettingen på store inntektsposter som billettinntekter, cuper, fotballskole, medlemsinntekter, dugnad og marked. Her er det blitt evaluert, og en har pekt ut faktorer som kan ha vært til hinder. Styret har også sett på hvor en kan redusere utgifter. Inntektssvikten førte til at det ble tatt kraftige grep allerede i mai for å kutte kostnader. Det jobbes kontinuerlig med å skape inntekter og redusere utgifter, slik at klubben kan presentere best mulig årsresultat for årsmøtet i mars. Regnskapet skal som kjent legges fram på årsmøtet i mars. For å dekke opp for et mulig underskudd er det lagt opp til et overskudd i budsjettet for 2020.

Regnskapet avsluttes på nyåret og vil på årsmøtet i mars gås grundig gjennom. Tall, både i regnskap og balanse må kvalitetssikres når alle tallene foreligger i komplett form.

 

Salg av aksjer i Ørnhuset

Som flere her i  har erfart og hatt kjennskap til har klubben i mange år hatt store likviditetsproblemer. Slik også i år.  Styret og administrasjonen klarte ikke å demme opp for dette i 2019. Styret arbeidet i vår med å få driftskreditt eller lån i bank, men dette framsto som en dyr løsning, samt at FK Ørn ikke klarte å stille garanti til rådighet for det beløp som var nødvendig.  I henhold til vedtektene i klubben måtte en i tilfelle arrangere et ekstraordinært årsmøte for å få anledning til å ta opp lån i den størrelsesorden som trengtes. Styret besluttet derfor å selge sine aksjer i ØVE a/s til ØVE a/s. Salget ble gjennomført på ettersommeren og klubben kunne betale det meste av sine forpliktelser. Styret ser på dette som en nødløsning og mener klubben bør ha en årlig ambisjon om å kjøpe aksjer tilbake fra ØVE a/s. 1. En ekstra oppmerksomhet

Styret vil rette en spesiell takk til Ørns eldre for deres innsats i 2019. Det vil også rettes en spesiell takk til 10-12–gjengen for deres innsats og særlig dugnadsarbeidet som har bidratt til oppgradering av Ørnhuset.

Styret retter også en særlig og spesiell takk til ØVE a/s for deres bidrag i 2019 både i form av tilskudd til klubben og kjøp av aksjer.

 

Styret vil rette en takk til alle frivillige, medlemmer, foreldre og tillitsvalgte som har lagt ned utallige dugnadstimer for at klubben skal kunne tilby aktivitet og nå gode resultater.  Selv om vi er heldige og får sponsorbidrag er klubben helt avhengig av dugnadsinnsatsen som gjøres. 1. Et blikk inn mot 2020

 

Det er stor aktivitet og det jobbes godt i fotballklubben Ørn Horten.  Svært mange frivillige jobber flerfoldige timer med å legge til rette, med å trene, med å følge opp lag og med å skaffe klubben inntekter.

 

Ørn Horten er i 2019 Vestfolds beste spillerutviklingsklubb og det er ingen grunn til at dette ikke skal fortsette.

 

A–lag herrer har hatt en sesong på det jevne. Det er ingen grunn til at de ikke skal kunne ta ett nytt steg.

 

A-lag damer skal neste år ha et eget lag.  Det er ingen grunn til at det ikke skal bli et godt miljø som kan skape et godt resultat i 2020.

 

Utfordringene ligger i å skaffe klubben større inntekter.  Dette må skje gjennom arrangementer og markedstiltak. Med de rette grepene, med god planlegging, streng økonomistyring og systematisk jobbing er det mulig å øke inntektene.

 

Styret i FK Ørn Horten