- Vi er opptatt av å tilrettelegge godt for de aller yngste spillerne og deres trenere og ledere. Det er derfor i dag engasjert egen barnelags-koordinator, sier utviklingssjef Kjetil Ramberg. 

Klubben har i år hatt vekst i antall spillere og lag for de aller yngste. Det er igangsatt grupper både i 2014 og 2015-klassen. Fra 1. januar blir det også eget lag for spillere født 2013.

- Det er viktig både å rekruttere nye spillere, skape robuste lagsmiljøer og tilrettelegge for trenere, lagledere og foreldre. Jeg er derfor veldig fornøyd med å presentere Truls Råen som ny koordinator for barnelagene. Truls har hatt flere roller i klubben både som styremedlem, initiativtaker for halfstar og trener for 2015 - laget. Han har gjennomført grasrottrener - utdanning og vil tilføre både gode holdninger og godt miljø i barnelag - avdelingen, sier Kjetil i en kommentar.

- Gratulerer med nytt ansvarområde, Truls. Hva tenker du blir viktigst for deg i den nye jobben?

- Jeg gleder meg til å ta fatt. Dette blir både spennende og veldig meningsfull jobbing. Jeg håper å bidra til god tilrettelegging og skal sørge for at oppfølgingen blir god, sier Truls i en kommentar.

- Rekruttering er viktig for klubben og det å gi barn et godt første møte med fotballen er noe av det aller viktigste vi som klubb kan bidra til, legger han til.

- Hva blir annerledes med denne funksjonen på plass, Kjetil?

- Med Truls får vi rett person på rett plass. Han er pliktoppfyllende og dedikert. Vi får nå rendyrket oppfølgingen av barnelagene. Fortsatt blir det viktig å ha en felles plattform for ledere og trenere ihele barn - og ungdomslagene, men de forskjellige klassene har også egne fokusområder. Med Truls på plass vil vi skape tettere oppfølging. Dette blir veldig bra, avslutter Kjetil