Agenda:

  1. Regnskap og revidert budsjett for 2020
  2. Fremlegg
  3. Supplerende valg.

Etter Ørns lov:

"Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet."