NFF har i dag også kommet med følgende melding:
All breddeaktivitet skal stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Klubben vil komme tilbake med nærmere informasjon når vi vet noe mer.

Se følgende sak fra NFF