I forrige uke reagerte klubben raskt og stoppet all organiserte lags - og gruppetreninger for å bidra til å minimalisere spredning av korona-viruset. I går ble det sendt informasjon til alle  trenere i barn - og ungdomsavdelingen om alternativ trening. Samtidig ble det bedt om at lagene la ut felles informasjon fra klubben på sine facebooksider for å informere spillere og foresatte om klubbens holdning til aktivitetsstopp og planer for egen trening.

FØLGER ALLE RÅD

    - Som en stor aktør i Horten for barn og unge er det vår plikt å bidra til å ta samfunnsansvar, sier Kjetil Ramberg, utviklingssjef i klubben. Som klubb skal vi følge både helsemyndighetenes og lokale myndigheters anbefalinger.

Det er gitt anbefalinger i to hovedretninger: stopp i organisert lags - og gruppetrening, men at fysisk aktivitet anbefales. "Sørg for daglige doser fysisk aktivitet...(det) "virker positivt inn..."som det skrives på hjemmesiden til HelseNorge.  Klubben har altså valgt en offensiv holdning til å bidra til å engasjere barn og unge til å drive fysisk aktivitet.

EGENTRENING

Folkehelseinstituttet har lagt ut en anbefaling til de som ikke er smittet eller i karantene på sin hjemmeside: "Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne".

Klubben har valgt å utviklet klassevise egentreningsprogrammer. Alle trenerne i barn - og ungdomsavdelingen har fått disse for distribusjon til sine lag. Enkelte lag har også laget sine egne opplegg for egentrening og disse blir delt blant klubbens øvrige trenere.

    - Jeg synes anbefalingene om fysisk aktivitet er fornuftige, sier Kjetil Ramberg. I en situasjon der skolene er stengte er det viktig at barn og unge kommer ut og får både dagslys og fysisk aktivitet. Det er formen på dette som blir alternativ. Vi går fra lags - og gruppetreninger til egentrening. Derfor har vi jobbet med egentreningsprogrammer for de ulike årsklassene siden all organisert lags - og gruppetrening ble avlyst i forrige uke. 

NYE PLANER

Hvordan skal spillerne drive egentrening?

    - De programmene vi har sendt ut nå har først og fremst et innhold som går på fysisk trening. Dette er programmer på høyt faglig nivå som vil spillerne veldig god effekt. Både lagstrenerne, Even Eide Eriksen som faglig ansvarlig og jeg kan bidra med råd i forhold til gjennomføringen. Så får spillerne finne et egnet sted for egentrening.

Hvilke andre planer er på gang?

    - Vi jobber nå med å utvikle en elektronisk treningsdagbok for alle som vil drive egentrening. Jeg håper vi kan lansere denne i løpet av relativt kort tid. Her kan spillerne gjøre vurderinger i forhold til intensitet og mengde (hvor mange aktiviteter) og vi som trenere kan følge opp hver enkelt fra uke til uke. Dette vil både gi barn og unge et godt aktivitetsopplegg og vi som klubb kan få ny kunnskap med den data vi samler inn. Det er også ønskelig at trenerne prioriterer individuelle spillersamtaler, men, igjen; alt må tilpasses rådene fra helsemyndighetene. Vi kommer ukentlig til å informere trenere og lagledere i barn - og ungdomsavdelingen, spillere og foresatte om råd og nye opplegg vi faser inn.

Klubben tar nå altså på seg ansvaret med å gi et tilbud som under den midlertidige aktivitetsstoppen kan erstatte lags - og gruppetreningene. Spillerne kan drive egentrening, men gjerne ta med seg foreldrene på en treningsøkt. Vanligvis synes vi det er flott at grupper møtes for å spille fotball, men nå vil vi inntil videre ikke ha store grupper som møtes for å trene.

    - I den situasjonen som er får vi tenke alternativt og gi et så godt tilbud vi kan. Her må vi som klubb gjøre vår del for å lage gode opplegg til beste barn og unge, avslutter Kjetil