Forrige mandag ble klassevise egentreningsprogrammer sendt ut. Nå har alle spillere fra 10 til 16 år fått en ny elektronisk treningsdagbok.  - Under ett døgn etter at den ble sendt har 25 spillere tatt dagboken i bruk. Det er en fantastisk respons på så kort tid, sier Kjetil Ramberg.

Treningsdagboken er sendt til foresattes e-postadresse og for de eldste spillerne direkte til deres adresse. Når så mange spillere på så kort tid hare lagt inn sin siste treningsøkt i dagboken blir det spennende å se om lagkamerater - og venninner følger etter.

     - Vi håper jo spillerne vil motivere hverandre både til å bruke de treningsprogrammene som er sendt ut og bruke den elektroniske dagboken, sier Nuno Soares, ungdomstrener i klubben. Vi vil takke foreldrene for den hjelpen de har gitt sine barn og ungdommer, legger han til.

Den elektroniske treningsdagboken er svært enkel å bruke. Det er gitt god informasjon til foreldre og spillere og klubbens trenere har fått opplæring. Det legges inn hva slags aktivitet man har hatt, hvor mange minutter økten har bestått av og hvilket nivå på intensitet spilleren mener det har vært. Verktøyet foretar utregninger og gir spilleren tilbakemelding. Spørsmål og kommentarer kan legges inn og blir besvart.

Alle klubbens egne programmer er lagt ved og det er også linker og henvisninger.

     - Det er viktig å si at all mulig aktivitet kan legges inn i dagboken, ikke bare egentrening basert på våre egne programmer, presiserer Kjetil.

Helsemyndighetene er opptatt av at en daglig dose fysisk aktivitet er viktig. Klubben har derfor vært aktiv i forhold til å gi spillerne gode opplegg for trening så lenge det er aktivitetsstopp for lag og strørre grupper.

     - Jeg er glad for at mange nå har tatt treningsprogrammene i bruk, sier Kjetil. Dette holder høyt faglig nivå og vil gi veldig god treningseffekt. Her vil jeg berømme Even Eide Eriksen for innholdet.  Vi har også fått henvendelser fra spillere i andre klubber - og andre idretter - om de kan få tilgang på vårt opplegg. Hoveddelen av programmet passer for alle, og så er det en del som er mer fotball - spesifikk.

Hvordan kan klubben dele disse programmene med andre?

- Vi har valgt å legge ut programmene  nederst på denne siden. Her kan alle interesserte gå inn å hente det de synes passer for seg, sier Kjetil. Det er bare hyggelig at vi kan bidra til å stimulere flest mulig til å drive fysisk aktivitet også utenfor vår egen klubb