Nå har Helsedirektoratet kommet med nye retningslinjer for å kunne drive organisert trening i mindre grupper. Dette vil bety at klubbene vil få et ansvar for at dette gjennomføres etter de retningslinjer som er gitt av Helsedirektoratet.
NFF sitter nå og utarbeider en veileder til klubber om hvordan dette kan og skal håndteres. Denne vil være ferdig utarbeidet i løpet av dagen i dag og distribueres til klubbene i løpet av morgen formiddag.

Vi avventer derfor med å åpne for trening inntil vi har fått sett igjennom veiledningen og at Horten kommune faktisk åpner fotballbanene igjen.

Det vil jobbes fortløpende med denne saken.

MVH
Styret