Denne informasjonen gjelder alle grupper i F.K. Ørn Horten

Horten Kommune bestemte onsdag 1. april åpning av kommunens idrettsanlegg med følgende presisering:

«Treningen må foregå i grupper på maks fem personer og at det er mulig å unngå fysisk kontakt. Åpning av anleggene gjelder inntil videre. Dersom ikke råd og anbefalinger blir fulgt vil anleggene kunne bli stengt.
Faste treningstider for idretten gjelder ikke. Kommunen åpner tidligst for organisert trening 14.04.2020

Viser også til Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbunds anbefalinger: https://www.idrettsforbundet.no/…/norges-idrettsforbund-on…/

Ørn Horten registrerer stor interesse for å komme i gang med trening på idrettsanlegget. Og det er bra på mange måter. Men styret/hovedstyret er imidlertid svært skeptiske til hvorvidt slik organisert idrettsaktivitet faktisk vil bli gjennomført på en forsvarlig måte. Det vises spesielt til veiledningens utdyping om dette kravet:

"Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv."

(Se mer her: https://www.helsedirektoratet.no/…/forbud-mot-enkelte-kultu…)

Om F.K. Ørn Horten nå skal tilrettelegge for slik organisert idrettsaktivitet mener vi det er svært viktig med en nærmere presisering, avklaring og tydeliggjøring av hvordan gjeldene krav skal følges opp i praksis.
Dette for at alle som skal gjennomføre slike treninger i regi av klubben der alle er kjent med og da følger de viktige kravene for å forebygge ytterligere smitte av covid19.
Vi har i dag fått koronavettreglene, les, lær og følg disse!

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

 

Styret vil fortsette med å følge de påbud og råd Horten kommune og helsedirektoratet gir.
det vil også fortløpende gjøres nye vurderinger, om Helsedirektoratet kommer med nye råd/retningslinjer og eller påbud.

 

Spørsmål og svar

 

Vi har laget en oversikt med spørsmål/svar basert på dagens situasjon med aktivitetsstopp i idretts-Norge.

 

  • Mitt barn har lyst å trene fotball i disse dager. Kan han eller hun det?

Svar: Vi oppfordrer til å holde aktiviteten oppe hjemme i første omgang. Horten Kommune har valgt å åpne utendørs idrettsanlegg for uorganisert trening. Men husk at Koronavettreglene bør følges.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

 

  • Hvordan kan trening hjemme fikses?

Ørn Horten har laget egne treningsprogram for alle spillerne fra 9år og oppover, det er også laget treningsdagbøker for hver enkelt spiller. Det jobbes også med å lage instruksjonsvideoer for øvelser og hjemmetrening. Oppdatert informasjon finner dere her

https://orn-horten.no/post/716

 

NFF vil også i tiden fremover dele linker med øvelser, tips og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få. Husk at det er viktig å lytte til råd fra helsemyndighetene!

Les mer om det her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/tips-til-aktiviteter/

 

  • Blir 2020-sesongen arrangert?

Svar: Vi setter vår lit til at tiltakene som nå gjøres av myndighetene, vil gi effekten vi alle ønsker oss, nemlig at smittetilfellene synker drastisk. Det er viktig å understreke at sesongen på ingen måte er avlyst på nåværende tidspunkt. Det planlegges mot at kampene i 2020-sesongen skal spilles, men at starten – med bakgrunn i den situasjon som har oppstått – pr nå er utsatt.

  

  • Dekker fotballforsikringen egentrening for våre spillere?

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. Nå står vi i en midt oppe i en situasjon hvor organisert aktivitet har opphørt. Det er derfor viktig at spillere i alle aldre oppfordres til å fortsette å trene. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.