I de seks ukene våre lag og spillere til nå har vært gjennom korona - situasjonen har klubben igangsatt en rekke tiltak.

I den første perioden hvor både sentrale og lokale myndigheter stengte anleggene utviklet klubben en video med Vetle på 07 - laget som viste egentreningsøvelser og en ny elektronisk Ørn - treningsdagbok.

  ULIKE FASER

- Dette var viktig for å lage gode opplegg i den aller første fasen, sier klubbens utviklingssjef Kjetil Ramberg. Etterhvert faset klubben inn ulike opplegg og ble også benyttet av NFF til å lage en instruksjonsvideo i forhold til hvordan klubbene ellers i landet skulle følge myndighetenes regler.

- Det var selvsagt en fjær i hatten for oss som klubb at NFF la videoen ut på sine sider og at den ble satt av mange tusen seere, sier Sagvik. Han er også godt fornøyd med at klubbens samarbeidspartnere i næringslivet ble godt profilert i alle videoproduksjonene. - Flott å kunne gi noe ekstra tilbake til de som støtter oss med midler, sier han videre.

Den nye elektroniske treningsdagboken ble fort tatt i bruk av over 50 ungdomsspillere og noen yngre gutter og jenter. Det ble laget to videoer for å presentere denne. Herman på 06 - laget fortalte i en instruksjonsvideo om hvordan dagboken skulle brukes og jenter 2005 fortalte i en annen video om sine erfaringer.

 

- Treningsdagboken er et godt produkt og vil bli integrert inn i de verktøyene vi også skal benytte framover, sier Kjetil.

 

SIKRET AKTIVITET

Klubben vår har vært en av de aller mest aktive i forhold til å tilrettelegge for aktivitet.

- Jeg er imponert over det arbeidet våre trenere og ledere har lagt ned for å sikre mest og best mulig aktivitet, sier styreleder Sagvik.

Også stor takk til alle foreldre som har stilt opp for å hjelpe til rundt lagene. Klubbens dugnadsvilje viste seg virkelig når mange foreldre stilte seg medhjelpere ved krav om en voksen pr. fire spillere.

Nye videoproduksjoner med ulikt teknisk innhold ble også lansert. Oscar, 09 - gutt som spiller på 07-laget viste skuddøvelser, Ola på 07 - laget viste eksempler på fysisk trening og jenter 2009 viste pasningsøvelser i en ballbinge. Responsen var stor i antall seere på Facebook og Instagram. I den siste fasen har det vært publisert fem videoer om klubbens sportsplan.

-Hvorfor har det vært viktig for å klubben å holde aktiviteten oppe på denne måten, Sagvik?

-Vårt mål har vært å tilby mest mulig aktivitet selv om vi har måttet tenke annerledes utfra de reglene som har kommet fra myndighetene.

Tilbakemeldingene vi har fått tilsier også at det har vært godt for spillerne å ha et opplegg i perioden de også var mye hjemme med undervisning. Både mentalt og fysisk har dette vært helt riktige grep, sier Erik Sagvik.

 

EFFEKT

- Treningene har vært annerledes på grunn av kravet om fysisk avstand, men jeg mener effekten har vært god, sier Kjetil Ramberg. Vi har fått jobbet mye med teknisk ferdighetsutvikling og det har gitt fremgang for alle med så mange ballberøringer pr. spiller pr. trening.

Klubben har hatt dialog med trenerne og det har vært sendt ut og vist øvelser. Senest i går ble det laget ti øvelser med konkurranseelement for å skape mer variasjon i treningshverdagen. I dag er opplegget til NFF' s landslagskole distribuert til alle ungdomstrenerne.

- Vi jobber videre med faglige opplegg for alle lagene tilpasset situasjonen. Det er viktig å ha progresjon slik at vi utfordrer spillerne og dermed skaper motivasjon. Samtidig igangsettes det nå også aktivitet for de aller yngste spillerne. Vi igangsetter også et nytt lag for gutter og jenter 26. mai, sier Kjetil videre.