Topp utstyr = NYE MULIGHETER

    - Å investere i nye verktøy for å gjøre det sportslige tilbudet enda bedre sier noe om våre ambisjoner, sier Kjetil Ramberg, klubbens utviklingssjef. Utstyret er allerede tatt i bruk hos både barn - og ungdomslag.

Det nye utstyret er et såkallt VEO - kamera, blazepods og laser. Det ble gitt opplæring til alle trenerne på trenerforum i forrige uke.

Kameraet er fotballspesifikt, av dansk design, er kjøpt fra England og har en rekke fordeler. Det trengs ingen til å styre kameraet. Opptaket blir automatisk og det samme med endel av analyse-redigeringen i etterkant. I tillegg kan det gjøres mange mange manuelle analyser av laget, viktige enkeltsituasjoner og enkeltspillere. - Dette vil gjøre arbeidet med oppfølging av laget og enkeltspillerne mye bedre. Visuelle verktøy som dette gir veldig bra læringseffekt, sier Kjetil.

Laseren er en gave fra Sport1 Revetal og kan måle hurtighet og skuddstyrke. Her kan spillerne sammenligne seg selv med i forhold til  resultatfremgang.

Blazepods er et fantastisk verktøy som mange av storklubbene benytter. Det er ulike "pods" hvor farger gir spillerne signaler om valg, reaksjon og ulike bevegelser med og uten ball. - Også de aller yngste lagene har prøvd ut blazepods og vi ser at spillerne både synes det er morro og lærerikt. Når det gjelder sammensetning av ulike tekniske øvelser og annet innhold ligger det allerede mye i programmet, men vi kan sette sammen Ørn - øvelser, sier Kjetil. Data lagres på telefonen og både lagets fremgang og enkeltspilleres utvikling kan måles.

    - Hva betyr investering av dette utstyret for trenerne?

- Det betyr at trenerne får mer variasjon inn i treningene mede blazepods' en og spillerne får et verktøy som både blir artig og lærerikt å bruke. Når det gjelder kamera vil det styrke muligheten til bedre analyse. Det er enkelt i bruk og kan fra en trening til neste gi trenerne gode situasjoner å presentere for spillerne. Mer bruk av analyse gir grunnlag for den moderne spilleren vi ønsker å skape; nemlig den reflekterte spilleren. Oppsummert vil disse nye verktøyene - og ytterligere investeringer jeg ønsker at vi foretar når det gjelder denne type modernisering - øke kvaliteten på feltet, avslutter utviklingssjefen.

På artikkel bildet ser vi endel av trenerne i barn - og ungdomsavdelingen for opplæringen på forrige ukes trenerforum.