Det var et overraskende bra oppmøte på det ekstraordinære styremøtet som ble holdt på Ørnhuset onsdag kveld. Det var kun valg av ny leder og nye styremedlemmer som stod på agendaen, men allikevel var det vel 40 personer som møtte opp den første kvelden i juli.

Nestleder Roy Kenneth Skulstad Hansen ledet årsmøtet, mens Rune Melsom Olsen la fra valgkomiteens innstilling.

Forslaget om Svein Lindhjem som styreleder og Anne-Britt Berner og Christian Hofsøy som nye styremedlemmer ble vedtatt ved akklamasjon. Nestleder Roy Kenneth Skulstad Hansen og styremedlemmene Ida Bjerkeskaug, Kjetil Aasebø og Patric Bjerkeskaug ivaretar kontinuiteten fra styret som blei valgt i mars.

Svein Lindhjem gleder seg til oppgaven som styreleder

Erfaren leder
Den styrelederen har lang Ørnerfaring både på og utenfor banen. Svein Lindhjem spilte 140 kamper i løpet av åtte sesonger fra 1968-1975 og var lagkaptein i 1969. Han var hjelpetrener under Bjørn Odmar Andersen året etter han la opp, og oppmann for A-laget i 1978.
Han har til sammen fem kretsmesterskap i Oldboys-klassen mellom 1981 og 1986. Lindhjem var dessuten den første mottager av administrasjonspokalen i 1979.
Sist, men ikke minst har han brei erfaring som leder i næringslivet.

Legge om strukturen
Svein Lindhjem er klar for den viktige jobben som nå må gjøres i klubben.
– Selvsagt er økonomien viktig, og i det arbeidet blir det ekstra viktig å legge om strukturen for styring av klubben. Dette var en av forutsetningene for at jeg sa ja til å ta det krevende vervet. Vi vil opprette fire nye utvalg, hvor styremedlemmer får hvert sitt spesialområde.
Roy Kenneth Skulstad Hansen vil lede bane og anleggsutvalget, Ida Bjerkeskaug vil ha ansvaret for sosiale medier, Anne-Britt Berner for økonomi-, Christian Hofsøy for marked, Kjetil Aasebø for organisasjons- og Patric Bjerkeskaug for kamp- og arrangementsutvalget.
Vi skal jobbe knallhardt for rette opp økonomien, men det kan ikke styret gjøre aleine, her må hele klubben være med.

Du har jo hatt ditt største engasjement knyttet til A-laget og senioravdelingen, hva med barne- og ungdomsavdelingen?
– Arbeidet som gjøres her er selvsagt veldig viktig, både som for å inkludere barn og ungdom, men også i rekrutteringsarbeidet opp mot A-laget. Dessuten har vi ikke vært flinke nok til å utnytte det inntektspotensialet som ligger i barne- og ungdomsarbetidet som Ørn driver. Det er viktig både for familiene som er involvert, for næringslivet og for offentlige myndigheter, avslutter styrelederen.

Styreleder i NFF-Vestfold Torleiv Sandvik oppfordret klubben til å sluttføre arbeidet med å bli kvalitetsklubb. Dette arbeidet har pågått lenge og klubben vil ha mye å tjene med å restarte og fullføre dette arbet, sa det engasjerte Ørnmedlemmet.

Mange hadde funnet veien til Ørnhuset den første kvelden i juli