INVITASJON TIL MÅNEDLIGE MØTER TIL VÅR NYE SOSIALE GRUPPE, ØRNS ELDSTE, 60 ÅR OG MER»

Hei alle medlemmer, kvinner og menn, som fylt 60 år!

Klubben har etablert en ny sosialgruppe kalt, «Ørns Eldste, fra 60 år og mer». Arrangementskomiteen inviterer alle nevnte medlemmer med sine respektive til hyggelig samvær på Ørn-huset en gang hver måned i tidsrommet september til og med  april og alle møter er på onsdager fra kl. 17.30 til kl. 21.00.

Møtedagene før nyttår blir : 23/9, 28/10, 18/11 og 16/12.

Vårt faste møte program har følgende innehold:

  • Bespisning, ca. 30 minutter
  • Foredrag om et interessant lokalt tema, ca. 30 minutter;

       23/9 er det Wigdis Solberg som foredrar om «Horten i vårt hjerte»

       28/10 er det Terje Thorbjørnsen som foredrar om «Vervens historie»

       18/11 er det Anders Kaardahl som foredrar om «Horten i hue»  

       16/12 er det Espen Eliassen som foredrar om «Utviklingen av Horten Havn»

  • Quiz , ca. 30 minutter
  • Lotteri og sosialt samvær, ca. 90 minutter
  • Salg av øl, vin og mineral vann til gunstige priser    

                     Pris for bespisning og underholdning er kr. 150,- pr. person

Vi tilbyr god mat, underholdning og hyggelig samvær i henhold til smittevernreglene og håper at programinnholdet har interesse.

Vi ber om påmelding senest en uke før  møtedato og forhåndsbetaling via nettbank. Vennligst overfør kr. 150,- pr. person til konto ; 1506.41.54092, merk overføringen «60 år og mer»

Kjøp av mineralvann, øl, vin og lodder skjer med kontanter eller via VIPPS.

Dersom dere har spørsmål, vennligst ta kontakt på e-post til leibjerk@online.no eller på telefon:90583766.

Med vennlig hilsen arrangementkomiteen!
Møte ansvarlig: Leif Bjerke, medansvarlig: Jan Erik Fjellvik.
Kommitemedlemmer: Svein Lindhjem, Svein Z. Mortensen, Svein Harald Riisnæs og Bjørn Robert Paulsen