Styret og administrasjonen har siden årsmøtet jobbet med en rekke utfordringer, planlegging og tilpasninger til den spesielle situasjonen vi alle er i mht. Covid-19 situasjonen og ønsker derfor å innkalle til dette medlemsmøte for å gå igjennom flg. agenda punkter:

  • Status økonomi og likviditet
  • Status seriekamper sesongen 2020 for senior damer og herrer, og mulige tiltak
  • Status «kvalitets klubb»
  • Status marked og sponsor virksomhet
  • Status ny hjemmeside og aktivitet på sosiale plattformer
  • Status «bane og anlegg»

Velkommen til medlemsmøte på Ørnhuset, tirsdag 22. september kl. 18.00!

 

Info / veilledning ihht. smittevernregler;
Vi kan ha maks 50 deltagere (totalt inkl. møteledelse) på møtet. Alle som deltar på møtet må registrere seg med navn og telefonnummer ved adkomst møtelokalet.
Det skal holdes minimum èn meters avstand til hverandre og hånddesinfeksjon/ Antibac vil være tilgjengelig.

Vi håper så mange som mulig har ønske og anledning til å komme, men basert på overnevnte blir det praktisert "første mann til mølla"...

Mvh

FK Ørn Horten, styret