Ved mindre smittetrykk vil det bli vurdert å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år, og tillate opp mot 600 personer på offentlige arrangementer, fordelt i seksjoner på inntil 200 personer i hver. Åpningen skal i tilfelle skje med utgangspunkt i idrettens egen plan for gradvis gjenåpning i ulike faser. Det var på en pressekonferanse torsdag 10. september at regjeringen la frem en plan for mulig gjenåpning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilsier det.