Mer samhandling:

NYTT TRENER-ROM

Nå er det nye trener – rommet på plass! Dette blir en møteplass for alle klubbens trenere. Her er det redigeringsutstyr for analyse, faglitteratur, smartboard for undervisning og spesialutstyr er samlet.

  • Jeg tror dette blir en flott arena for alle klubbens trenerne, sier Kjetil Ramberg, klubbens utviklingssjef.

Vi er opptatt av å bruke visuelle verktøy fordi det er en god læringsform, sier Kjetil videre. Spesielt skal vi fokusere på å vise gode ferdigheter, riktige valg og mestringssituasjoner. Det lærer spillerne mest av, sier han.

I det nye trenerrommet er alt av nye verktøy nå samlet. Det er blant annet veo – kamera, Gopro - kamera, blazepods  og lasermåler. Det er også redigeringsutstyr trenerne kan bruke til å redigere opptak fra trening og kamper.

  • Her har jeg som ungdomstrener gode arbeidsforhold, sier Nuno Soares. Rommet har blitt godt utstyrt og er lyst og fint. Foreløpig bruker jeg rommet mest til å redigere opptak av kamper.

Hvordan kan du bruke det nye trener-rommet ovenfor spillerne?

   - Jeg har for eksempel hatt med meg 06-spillerne hit før trening  og gått gjennom situasjoner fra forrige kamp. Siden veggene er flyttbare kan rommet utvides til å ha med hele spillergruppen. Det er utrolig nyttig å vise spillerne situasjoner, forklare og diskutere, sier Nuno.

Veo – kamerat har blitt benyttet av mange av lagene til å ta opp kamper . Kameraet gjør jobben med opptak og det redigerer selv scoringene etter kampen. Trenerne kan gå dypere inn i  situasjonene de ønsker i etterkant. Flere av motstanderne i høst har spurt om å få oversendt videoen fra deres kamp mot Ørn og klubben har selvsagt delt med alle som har spurt.

  • For de aller yngste lagene kan bare det å se  seg selv og ikke se eget lag lager mål være både artig og lærerikt, sier Erik Sagvik til hjemmesiden. Han var med 2012 – laget på kamp mot Hof og med fem scoringer på film ble det en fin påminnelse på spillerne at de mestrer bra og har det gøy. Hof ba om få video fra kampen og Erik sendte linken.

Hvordan er det nye trener-rommet tenkt brukt, Kjetil?

Tanken bak å lage dette rommet er å gi alle klubbens trenere, uansett aldersnivå en arena å møtes på. Om det er for å bruke spesialutstyret rommet gir eller bare å ta en fotballprat og en kopp kaffe, er det viktig at fokusere på at vi er en klubb med en samlet trenergruppe. Lagene kan også bestille rommet for spillermøte og da spesielt for videogjennomgang. Rommet vil nok også bli brukt til lagsmøter der trenere og lagledere kan møtes.

Det handler altså om å både ha en fotballfaglig arena og skape miljø?

Ja, det er ideen. Vi kommer i løpet av kort tid til å ha et trenerforum der vi presenterer mulighetene som ligger i dette og hvordan rommet kan benyttes.

Alt spesialutstyret er nyinnkjøpt og med dette tar klubben enda et steg i sin modernisering og videreutvikling.