Ørns eldre årsmøte med bespisning fredag 27.11.2020 er avlyst pga korona situasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato senere.

Mvh

for styret i Ørns eldre

Ole Martin Olsen