Roar Jalland har vært svært aktiv med en rekke roller i og rundt klubben og en viktig støttespiller i mange år.
Han var initiativtaker til Vestfolds første kunstgressbane i Lystlunden på 90-tallet og har siden hatt stort engasjement for utvikling av Lystlunden.
Roar Jalland har også hatt vervet som styreleder for klubben i flere perioder, bla. ved 100-årsjubileet i 2004.
I flere sesonger hadde Roar oppgaven som sponsoransvarlig og selv har han vært en viktig økonomisk støttespiller for klubben.
Roar Jalland ble utnevnt til æresmedlem av klubben i 2016 og FK Ørn Horten stiller seg i rekken av gratulanter!