Det innkalles med dette til årsmøte i FK Ørn Horten. Møtet holdes på Ørnhuset 17. desember 18.00.

Agenda er ordinære årsmøtesaker med unntak av regnskap som blir lagt fram på årsmøtet i mars.

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret innen 12. desember på fotball@orn-horten.no