Bjørn var en sentral tillitsvalg på 1970-tallet. Etter å ha kommet inn i styret som leder for junioravdelingen i 1973 var han viseformann i 1974 og 1975 før han overtok som styreleder i 1976 og var dette også i 1977. Bjørn var også styremedlem i 1978 og 1979.

Høydepunktet i Bjørns periode i styret kom med opprykket til 2. divisjon i 1976.

I Ørns jubileumsbok fra 2004 står denne passusen i kapitlet «Den første treningen» skrevet av Kjetil Kristoffersen: «Det var vinteren -75. Håkon Olsen Nauen, min barndomskamerat og jeg, ble kjørt i pappas Ford Cortina. Vi kom ned til en liten, overbefolket gymsal på Sentrum skole. Det krydde av unggutter som vel var et par år eldre enn oss selv. Treneren het Bjørn Holmer og han sa ‘Velkommen til Ørn’».

Dette kan stå som et lysende minne om Bjørn, hans hjerte lå i klubben.

Klubbens tanker går til Bjørn Holmers nærmeste. Vi lyser fred over hans minne.

 

Svein Lindhjem

styreleder