(på bildet over står Anne Bente som nummer to fra høyre)

Anne Bente Perskaas har gjort en stor jobb for FK Ørn Horten over mange år. Hun satt i klubbens styre i flere år, og var engasjert spesielt i barne- og ungdomsavdelingen. 

Roser engasjementet
- For meg sier det nesten mest at hun etter at hun gikk ut av styret er like aktiv på mange viktige områder.Nå er hun "bare" medlem i miljøutvalget, i sportslig utvalg for senioravdelingen for kvinner, arbeidsgruppa for Aftersail og i klubbens økonomiutvalg. 
Uten folk som Anne Bente ville det ikke vært mulig å drive en klubb på vår størrelse. Hun er et Jamenneske av en annen verden.
Ja, og så må ikke glemme at hun er klubbens hoffleverandør av kaker til kamper og arrangementer. sier styreleder Kjetil Ramberg. 

Hele Ørn Horten gratulerer Anne Bente så mye med dagen.