Også i Ørns Venners Eiendom AS har det vært ønske om å få med yngre krefter til viktige oppgaver for klubben. Det er derfor gledelig å kunne presentere Jørgen Jalland, Even Eide Eriksen og Harald Riisnæs som nye styremedlemmer i ØVE-styret.

Jørgen tar over styreleder vervet etter Bjørn Robert Paulsen, mens Even og Harald erstatter hhv. Per Branstad og Svein Harald Riisnæs.

Det er en viktige oppgave å forvalte klubbens interesse og ikke minst å ivareta Ørnhuset på best mulig måte, sa Jørgen på tirsdagens ekstraordinære årsmøte i ØVE AS. Foruten klubbens tilholdsted og leieforhold er Ørnhuset en stor bygning som skal ivaretas mht. vedlikehold/slitasje og oppgradering. Dette arbeidet vil også prioriteres fremover sier Jørgen og berømmer samtidig det betydelige arbeidet som er gjort frem til i dag.

Nytt ØVE-styre består av flg. medlemmer;

Styreleder: Jørgen G. Jalland
Styremedlem: Svein Erik Zeiffert Mortensen 
Styremedlem: Knut Løge
Styremedlem: Harald Riisnæs
Styremedlem: Even E. Eriksen
Styremedlem: Svein Lindhjem (styreleder FK Ørn Horten)

Til slutt oppfordres hele klubben til å samles om felles oppgave med å holde Ørnhuset i god stand slik at hele klubben har glede av vårt flotte klubbhus også i fremtiden.

Stor takk for innstasen til avgåtte ØVE-styremedlemmer og med dette ønske om en riktig god jul og fremgangsrik 2021 for hele klubben!