ÅRSMØTET 2020

I år blir det to endringer på grunn av Covid-19-situasjonen:

a) Det blir ikke premieutdelinger på årsmøtet, dette utsettes til årsmøtet i mars.

b) Det kan maks være 50 personer tilstede i årsmøtelokalet. Det betyr at om du ønsker å delta på årsmøtet, må du melde deg på innen mandag (14.12) på: fotball@orn-horten.no.

 

For øvrig er agenda ordinære årsmøtesaker med unntak av regnskap som blir lagt fram på årsmøtet i mars. Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret innen 12. desember på fotball@orn-horten.no