Under styret kommer daglig leder. Neste nivå er fire, likestilte virksomhetsområder:

  • Sport
  • Samfunn, marked og kommunikasjon
  • Økonomi/administrasjon
  • Anlegg og arrangementer

Hver av gruppene har underutvalg. Under sport ligger fagutvalg og driftsutvalg, som har ansvaret for senior menn. Sportslig utvalg har ansvar for senior kvinner. Barne- og ungdomsutvalget har naturlig nok ansvaret for barn og unge, mens futsal-utvalget håndterer futsal.

Samfunn , marked og kommunikasjon har utvalg kommunikasjon og sosiale medier, som igjen har ansvaret for marked og salg.

Under økonomi og administrasjon ligger utvalget som skal ta seg av nettopp dette.

Og endelig kommer anlegg og arrangement. Under anlegg og arrangement kommer disse operative og administrative utvalgene:

  • Cuper
  • Kamp og arrangement Dugnader
  • Bane/anleggsdrift

Personene sport

Under virksomhetsområde sport ligger fagutvalg senior menn, med Atle Hovde som leder. Medlemmer er Bjørn Kåre Falkenberg, Ragnar Wold (fra mars 2021) og Vidar Henriksen. Driftsutvalg menn ledes av Roar Malmquist, med Roy Terje Berner og Per Skaue som medhjelpere.

Sportslig utvalg kvinner har foreløpig ikke noen leder eller medlemmer. Det har derimot barne- og ungdomsutvalg. Erik Sagvik leder dette, og med seg har han Elin Cathrine Larsgaard, Trude-Marie Lavik, Jørn Magne Nilsen, Stig Iljar og Sigvart Øverstrøm. Futsalutvalget ledes av Ane Eide Kjærås, med Henning Lieng og Ottar Sundheim som medlemmer av utvalget.

Personene samfunn, marked og kommunikasjon

Medier og kommunikasjonsutvalget skal ledes av Ida Bjerkeskaug, medlemmer av utvalget blir utnevnt av leder. Foreløpig er det ikke utnevnt noen elder for marked- og salgsutvalget, men når det skjer skal han/hun utnevne medlemmene.

Personene økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjonsutvalget velges ikke, men utpekes. Men medlemmer er Anne B. Perskaas, Knut Løge, Jomn Prosvik. Gunnar Perskaas tiltrer utvalget.

Personene anlegg og arrangement

Cuputvalget ledes av Bernt Ove Finsveen, som utnevner medlemmene av utvalget. Det samme skal Torbjørn Eriksen gjøre med kamp og arrangementsutvalget som han skal lede. Patrick Bjerkeskaug får ansvaret for å utnevne medlemmer til dugnadsarbeidet, som han skal lede.

Bane- og anleggsdriftutvalget ledes av Roy Kenneth Skulstad-Hansen frem til mars 2021. Roar Jalland og Ole Hansen er medlemmer av dette utvalget.

Styret

Ørn ledes av et styre. Styreleder er Svein Lindhjem, nestleder er Roy Kenneth Skulstad-Hansen, styremedlemmer er Kjetil Aasebø og Benedikte Skogsholm. Valgkomiteen består av Ida Bjerkeskaug, Patrick Bjerkeskaug og Jonny Meyer. Katalogisør i klubben er Ole Branstad, mens Ole Hansen, frem til sommeren 2021, er kandidat til idrettsrådet.