Vi i FK Ørn Horten setter stor pris på Helges ønske og lover at vi skal ta godt vare på pengene og bruke de slik Helge har ønsket.
Etter avtale med Helges familie kan de som vil bidra benytte kontonummer 2505.03.18047.
Merk gjerne innbetalingen "Gave ved Helge Fjelds begravelse".

For de som deltar i begravelsen kan gaven også gis i kirken.

På forhånd tusen takk.

Helge Fjeld begraves fra Horten kirke torsdag 13. juli kl. 11.00.