Nye regler - BRUKEN AV ØRNHUSET

  • Det blir inntil videre kun tillatt med interne Ørn møter/samlinger for inntil 5 personer.
  • Ørnhuset blir framover ikke utleid til eksterne leietakere.
  • Ordningen gjelder inntil det kommer endrede retningslinjer fra myndighetene.

Andre spørsmål vennligst kontakt;  

Administrasjon
Telefon: 909 26212
E-post: fotball@orn-horten.no
Kontortid: 09:00 - 15:00