Helge Fjeld ble begravet i Horten kirke 13. juli. Han hadde uttrykt ønske om at en gave til Ørn Hortens barne- og ungdomsavdeling var like kjært som blomster. Ved begravelsen i kirken og på konto kom det inn hele kr. 58.750.

Styreleder Kjetil Ramberg lover å bruke pengesummen i Helge Fjelds ånd.
- Dette viser hvilken posisjon Helge hadde både i Ørn og i hele byen. Vi er svært takknemlige og ydmyke over å ha fått en slik stor sum, og skal love å disponere i tråd med de verdier Helge stod for.
Vi ønsker å takke hver og en som har gitt gave og skal bruke de fornuftig. Vi har enda ikke diskutert hvordan pengene skal forvaltes, men det er trolig at de kan brukes til miljøtiltak og utviklingstiltak i barne- og ungdomsavdelingen. En idè kan være å bruke noe av summen til en årlig samling for ledere og trenere, men dette vil vi behandle grundig før vi tar en avgjørelse, sier Kjetil Ramberg.