Det har vært gjort en meget grundig jobb med utvelgelse og skolering av instruktører til neste ukes fotballskole og akademi. 

Førstkommende fredag blir det en samling for alle instruktører, klubbens lagstrenere og alle interesserte foreldre. 

Da gjennomføres det et kurs i barnefotball, som også er formalisert kurs fra fotballkretsen og endel av grunnlaget for å bli kvalitetsklubb.

Alle interesserte er velkomne på Ørnhuset 19.00 - 20.30 førstkommende fredag.